Del 3: Viktige temaer

Det er flere viktige temaer det er nyttig å ha tenkt på underveis i leirplanleggingen. Derfor har vi samlet informasjon om mangfold og inkludering, miljøvennlig leir og sikkerhet, beredsskap og personvern på leir.

Punktene nedenfor kan åpnes og lukkes. Trykk på pilen eller overskriften for å lese mer.

3.1 Mangfold og inkludering

Vi ønsker å være en møteplass for alle, der alle skal føle seg velkommen som den de er.

3.1.1 Rundt våre leirbål er det plass til alle

Visjonen vår for 2020-2025 er Rundt våre leirbål er det plass til alle. Hos oss er alle velkomne som medlemmer, uavhengig av tro, etnisk eller kulturell tilhørighet, legning, identitet eller funksjonsevne. Slik ønsker vi det også på leirene våre.

3.1.2 Tips til inkludering

 • Paraplyorganisasjonen Norsk Friluftsliv som vi er medlem av, har laget en nettside om inkludering. Her ligger det blant annet informasjon om hvordan dere kan inkludere og verktøy dere kan bruke. Dette kan være nyttig å bruke i leirplanleggingen.

 • På nettsidene våre finner du Ta med strategien til speidergruppa, hvor mye av innholdet også passer inn i leirsammenheng.

3.2 Miljøvennlig leir

Vi speidere er opptatt av miljø og ofte har leirene våre en tydelig miljøprofil. Se tips til hvordan dere kan arrangere en miljøvennlig leir.

3.2.1 Hvorfor miljøvennlig leir?

I speiderloven står det: En speider kjenner og tar vare på naturen. Det skal også gjenspeiles i våre arrangementer. Å arrangere en miljøvennlig leir er en viktig del av arbeidet med våre verdier. Tenk gjennom hvorfor dere ønsker å arrangere en miljøvennlig leir og kartlegg hvilke erfaringer staben har fra før.


Kanskje har noen vært med på leirer med klima- og miljøprofil tidligere? Hva ble gjort på disse leirene? Hvordan viste dere at denne leiren var en miljøvennlig leir? Lag en plan for hvordan dere skal jobbe med miljøvennlige tiltak. Under 3.2.2 Miljøtiltak finner dere en rekke eksempler på miljøvennlige tiltak.

3.2.2 Miljøtiltak

Lag en miljøprofil

Det finnes mange ulike klima- og miljøhensyn. Dere vil kanskje oppleve å finne motstridende informasjon om hvilke tiltak som er viktigst. Det kan derfor være lurt å lage en tydelig miljøprofil som forteller hva dere ønsker å fokusere på. Hvilke tiltak som er viktigst for dere, kommer an på deres miljøprofil. Under følger eksempler på ulike klima- og miljøhensyn:

 • Gjenbruk

 • Avfallsminimering

 • Klimagassutslipp

 • Lokal luftforurensing

 • Marin forsøpling

 • Kildesortering

 • Unngå matsvinn

 • Resirkulering

 • Kutt i kjøttforbruk

 • Sikre naturmangfold

 • Fornybar energi

 • Skape naturopplevelser og samfunnsengasjement

Noen hensyn kan enkelt kombineres, mens andre kan være krevende å få til å passe innenfor deres leirkonsept. Tenk derfor gjennom hvilke tiltak som skal gjøres tydelig for deltakerne på leir, hvilke som gjøres i planleggingen og hvilke som ikke lar seg gjennomføre denne gangen.

Lag en avfallsplan

Alle type arrangementer genererer avfall. Avfall fra leirene skal håndteres både underveis og i etterkant. For å redusere de miljømessige og økonomiske konsekvensene er det derfor lurt å lage en avfallsplan med mål om å; produsere mindre avfall, gjenbruke mer og sortere mer. I den grønne boksen ser dere eksempel på en avfallsplan.

Innkjøp

Tenk gjennom hvilke rutiner dere har for innkjøp og gjør en kartlegging av hvilke innkjøpsbehov dere har. Gode innkjøpsrutiner er også viktig med tanke på både klima og økonomi.

Dere kan begynne med å vurdere:

 • Er det mulig å låne noe av det utstyret vi trenger, fremfor å kjøpe?

 • Kan vi gjenbruke materialer som vi har fra før av?

 • Hvor mye trenger vi å kjøpe inn av ulike ting? Sjekk lageret først!

Disse tipsene gjelder både for de som planlegger leiren, men også for gruppene og den enkelte speider. Oppfordre gruppene til å gjøre samme vurderinger lokalt hos seg! Det vil alltid være noen innkjøp som er nødvendig selv om dere har fulgt punktene knyttet til innkjøpsrutiner.

Under følger noen tips til hvordan dere kan gjøre miljøvennlige innkjøp:

 • Se etter produkter laget av resirkulert materiale

 • Velg utstyr dere kan bruke mange ganger

 • Er produktet tilgjengelig hos en lokal forhandler? Det kan spare unødvendig transport!

 • Sjekk muligheten for å returnere ubrukte varer

 • Unngå engangsartikler som kopper, tallerkener og bestikk

 • Velg produkter med god holdbarhet

Det er en rekke merkeordninger som kan være nyttige å tenke på ved innkjøp: Svanemerket, Ecolabel, CE, FSC og Fairtrade. Sistnevnte handler ikke om miljø, men kan være fint å huske på for en bærekraftig leir.

Mat

Enten dere skal servere maten selv, eller gruppene er ansvarlige for matinnkjøp, kan dere oppfordre til mat som er i tråd med deres miljøprofil. Det kan være fint å se etter lokalprodusert mat, men på en stor leir vil det ofte være utfordrende. Legg heller til rette for å kjøpe inn matvarer som finnes i det ordinære vareutvalget hos en lokal forretning. Det kan gi den største miljøgevinsten med tanke på transport av varer. Dersom dere ønsker å utfordre gruppene til å jobbe med miljøvennlig mat, kan dere oppfordre til:

 • Hjemmelaget snack, for å unngå emballasje

 • Gjenbruk av restemat

 • Ha en kjøttfri dag eller kjøttfri leir

 • Kildesortering av matavfall

Lag rutiner for å unngå å kaste mat. For eksempel:

 • Hvis gruppen får for mye mat, kan mat i uåpnet emballasje leveres tilbake til matutleveringen

 • Oppbevar maten riktig så den ikke blir dårlig og dermed uspiselig

 • Oppfordre gruppene til å bruke restemat til kveldsmat

 • Tilby plass i fryser til kjøleelementer, da kan gruppene ha med en kjølebag og holde maten kjølig i leiren.

Transport

Det er mye som skal transporteres til og fra leiren, både materiell og ikke minst deltakere. Det kan derfor være utfordrende å gjennomføre miljøhensyn knyttet til transport. Det er likevel mulig å gjøre noen tiltak:

 • Legge til rette for fellestransport

 • Legge til rette for bruk av kollektivtransport, hele eller deler av veien

 • Planlegge og koordinere transport av varer og materialer

 • Unngå transport i programmet, for eksempel hvis det er mulig å gjennomføre haiken i nærheten av leirområdet

 • Oppfordre til å reise med mer miljøvennlige transportmidler, som tog, hvis det er mulig

Program

La speiderne føle at de er med på en miljøvennlig leir! Før leiren kan dere gjerne gi gruppene forhåndsoppgaver som passer innenfor deres miljøprofil. Dette er en fin måte å sette rammene for arbeidet dere skal gjøre videre på leiren. Underveis kan dere legge opp til programaktiviteter som skaper miljøengasjement og som gir speiderne kunnskap om klima- og miljøhensyn. Vi vil oppfordre dere til å velge program som oppfordrer til handling og morsomme tiltak. På leirområdet kan dere lage stasjoner som legger til rette for miljøvennlig aktivitet:

 • Byttetelt eller byttedag, hvor speiderne kan bytte klær og utstyr

 • Reparasjonsbod, hvor speiderne kan komme innom for å reparere klær og utstyr som er ødelagt. Nål, tråd og tekstillim kan gjøre mye.

For mer inspirasjon til program knyttet til miljø, se klimaveileder Grønn Leir punkt 2.6.

Klimaveilederen og flere miljøressurser finner dere på kmspeider.no/miljo.

3.2.3 Miljøhåndboken

I 2004 kom Øyafestivalen ut med en håndbok for å arrangere miljøvennlige festivaler. Håndboken er revidert flere ganger siden det og kan være en fin veileder der dere kan hente tips til å arrangere en miljøvennlig leir.

3.3 Personvern

På kmspeider.no/gdpr kan du lese om retningslinjer om personvernforordningen (GDPR) og personvern i speideren. Personvernforordningen skal hindre at persondata kommer på avveie, regulerer innhenting av persondata og gir deg retten til å få persondata slettet og hente ut persondata om deg.

Persondata vil si data som knyttes til deg som enkeltperson og sensitive persondata vil si data som omhandler blant annet helse, religion og politiattest.

3.3.1 Still dere selv følgende spørsmål i leirarbeidet

 • Trenger jeg disse opplysningene?

 • Har jeg fått samtykke til å bruke denne informasjonen?

 • Hvordan skal vi dele informasjon med persondata?

 • Hva skal vi gjøre hvis informasjonen kommer på avveie?

3.3.2 Samtykke

 • Samtykke må gjøres sammen med en foresatt når speideren er under 15 år

 • Be om samtykke for bilder, både at det tas bilde og hvor det skal brukes. Det finnes unntak for samtykke når du tar og deler bilder. Åndsverksloven gjelder fortsatt, det innebærer at du fortsatt kan ta situasjons- og oversiktsbilder uten samtykke. Les mer om bildebruk på kmspeider.no/bildebruk. Ønsker dere å dele bildene med forbundskontoret for bruk i våre kanaler nasjonalt er det viktig at dere henter inn samtykke for det.

 • Forslag til samtykketekst for bilder: Jeg gir tillatelse til at det tas bilder av meg på kretsleiren, som kan brukes i KFUK-KFUM-speidernes egne kanaler i sosiale medier, på våre nettsider kmspeider.no eller i trykt materiell som eksempelvis våre medlemsblader. Er du under 15 år må samtykke gjøres sammen med en foresatt.

3.3.3 Påmelding

 • Bruk et påmeldingssystem som dere har databehandleravtale med. Vi har databehandlingsavtale med Hypersys.

 • Vurder hvilke samtykker dere trenger og husk å be om disse. Skal for eksempel noe persondata deles videre med andre grupper, må dere hente inn samtykke om det på forhånd.

 • Informer om hvordan dataene vil lagres og brukes.

3.3.4 Lister: Lagring og deling

 • Ikke lagre lister unødvendig og unngå lagring på egen PC.

 • Bruk skytjeneste og del med e-postadresser (sensitive personopplysninger)

 • Del kun med de som trenger informasjonen

 • Be om databehandleravtale fra aktøren dere bruker. De fleste løsninger har utbedret en avtale.

 • Informer de som har tilgang om hvordan de bør håndtere dataene.

 • Slett dataene når dere ikke trenger de lenger.

3.3.5 Rutiner

 • Bli enige om rutiner

 • Dokumenter rutinene deres

 • Lag en risikovurdering

Se videoen om personvern på kmspeider.no/gdpr.