Ordliste og ressurser

Vi håper leirhåndboka er en nyttig ressurs for leirplanleggingen, samtidig tror vi den kan bli enda bedre. Har dere innspill, tilbakemeldinger eller gode ressurser fra en leir dere har organisert? Del det med oss på post@kmspeider.no. 

Lykke til med leirplanleggingen! 

Punktene nedenfor kan åpnes og lukkes. Trykk på pilen eller overskriften for å lese mer. 

Ordliste

Intendantur: Mat på leir

Kro: Aktivitetssted på kveldstid. Dere kan ha PF-kro, roverkro og lederkro. Enten på ulike steder eller til ulike tidspunkt. 

Maur: Rovere som er med å holde leiren i gang rent praktisk. Dette kan være før, under og etter leiren. Typiske oppgaver er å sette i stand leirområdet før deltakerne kommer, hjelpe til med å tilrettelegge for aktiviteter på leiren og nedrigg. 

Sanitet: Leirens sykestue

Scouts own: Direkte oversatt til speideres egen. En gudstjeneste med speiderpreg. 

Stab: Stab er de frivillige som er med å planlegge og gjennomføre leir. 

Stabsmesse: Der staben på leir spiser sine måltider.

WOSM: World Organisation of the Scout Movement.